تعمیرات استخر تهران

  • تعمیر و نگهداری  استخر تهران
  • بازدید هفتگی با چک لیست
  • جاروی استخر هفتگی در صورت نیاز
  • بکواش استخر
  • تنظیم کلر و ph
  • تانکر آبرسانی استخر 
  • تعمیر تمام قطعات استخر پمپ ،فیلتر تصفیه ، جاروی استخر ،تابلو برق ،هوشمند سازی سیستم و..

تعمیر نگهداری استخر