تانکر آبرسانی میرداماد

  • تانکر آبرسانی استخر تمام منطقه میرداماد
  • آبرسانی به فضای سبز و گلخانه ها
  • تامین کننده آب برای کارواش ها در تهران
  • با کفیت بالا و شفافیت ۱۰۰%
  • تانکر آبرسانی به پروژه های عمرانی و ساختمان سازی

تانکر آبرسانی استخر