تانکر آبرسانی در کامرانیه

  • حمل آب برای استخر درتمام منطقه کامرانیه
  • بهترین کیفیت و با شفافیت ۱۰۰% آب استخر
  • آبرسانی به گلخانه ها و فضای سبز
  • تانکر آبرسانی به کارواش ها در منطقه تهران

قیمت خرید آب با تانکر