تانکر آبرسانی در پاسداران

  • تامین کننده آب استخرها
  • آبرسانی به کارواش ها در سطح شهر تهران
  • فروش آب برای استخرهای عمومی وخانگی
  • آبرسانی به فضای سبز و گل خانه ها در تهران
  • آبرسانی به تمام منطقه پاسداران

تانکر آبرسانی