تانکر آبرسانی در شهرک غرب

گروه آبرسانی آب زلال پاک با بکار گیری بروز ترین سیستم حمل نقل آبرسانی درخدمت مشتریان عزیز میباشد.

  • تانکر آبرسانی استخر
  • ۱۰کامیون فعال آبرسانی
  • آبرسانی به فضای سبز و گلخانه ها
  • تانکر آبرسانی به ساختمان ها و پروژه های عمرانی

تانکر آبرسانی